Vzdelávanie Školenia a semináre

Školenia a semináre

Plánované školenia trénerov 2019

 

Trénersko-metodická komisia otvára špecializovanú časť školení trénerov

1.Stupeň

6. – 8. septembra v Bratislave na FTVŠ UK

Prihlásiť sa treba do 31. júla na mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

2.stupeň

Školenie prebieha v dvoch blokoch:

31.mája – 2. júna v Bratislave na FTVŠ UK

28. – 30. júna v Bratislave na FTVŠ UK

Prihlásiť sa treba do 12. mája  na mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

3. stupeň

Školenie prebieha v troch blokoch:

6. – 9. júna v Bratislave na FTVŠ UK

19. – 21. augusta v Púchove - Športcentrum

20. – 21. septembra v Bratislave na FTVŠ UK

Prihlásiť sa treba do 20. mája na mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Absolventi všeobecnej časti sa už prihlasovať nemusia. Prosím len o informáciu ak nemajú záujem pokračovať.

Cena jednotlivých školení závisí od počtu prihlásených (orientačne 1.stupeň cca 120 EUR, 2. stupeň cca 180 EUR a 3. stupeň cca 280 EUR).

Informáciu o cene a presný program dostanú prihlásení minimálne 2 týždne pred začiatkom školenia.

V prípade väčšieho počtu záujemcov uprednostňujeme absolventov všeobecnej časti a skôr prihlásených. Maximálny počet na 1. stupni je 25, 2. a 3. stupni  15 frekventantov.


doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.                          

Predseda TMK SVF

 

Školenie telocvikárov, inštruktorov, rodičov

Vážení kolegovia,

Slovenská volejbalová federácia prostredníctvom Trénersko-metodickej komisie SVF v spolupráci s Radou Mládeže SVF usporiada pre učiteľov telesnej výchovy a rodičov školenie inštruktorov volejbalu v termíne 21.6.2019 piatok v Bratislave. Informujte všetkých učiteľov, rodičov ktorí majú záujem o vzdelávanie inštruktora volejbalu.
Kurz inštruktorov volejbalu pre učiteľov (rodičov) bude orientovaný na učenie volejbalu pre žiakov základných škôl na 1. alebo 2. stupni.

SVF podpísala Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou volejbalovou federáciou a Štátnym pedagogickým ústavom. Cieľom spolupráce je vytváranie metodických usmernení, pripomienkovaní a vytváraní dokumentov týkajúcich sa telovýchovy. Forma spolupráce bude zameraná na aktivity rozvoja kvality vzdelávania primárne na základných a stredných školách, zavedenie priorít vzdelávacej politiky do praxe škôl formou akčného plánovania. Popísané ciele majú záujem obe strany dosiahnuť priamym akreditovaným vzdelávaním učiteľov telesnej výchovy, aktívnou účasťou na tematických realizovaných konferenciách a ostatným činnosťami smerujúcimi k zlepšovaniu rozvoja vzdelávanie telovýchovy.

Prihlásiť sa môžte mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

   

Školenie trénerov 2.stupňa - všeobecná časť

11.10.2018 - Bratislava

Trénerská akadémia pri FTVŠ UK otvára všeobecnú časť školenie trénerov 2. stupňa

Akadémia plánuje otvoriť všeobecnú časť školenia trénerov 2. stupňa. Plánované termíny sú:

1.časť: 30.november - 2.december 2018

2.časť: február 2019

Prípadní záujemcovia sa prihláste na mailovej adrese : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 10.11.2018

Cena školenia je 90 EUR. Peniaze treba zaplatiť na účet SVF a uviesť : meno, školenie 2 všeobecná časť.

Číslo účtu : SK 49 0200 0000 0000 0973 3112

Vladimír Přidal – predseda TMK

   

Školenia rozhodcov, zapisovateľov

●   Školenia rozhodcov 1. triedy (základné školenie) po oblastiach :

15.-16.9.2018  - Pezinok

21.-23.9.2018  - Martin

15.-16.9.2018  - Stará Ľubovňa

V prípade, že sa niekto z danej oblasti nemôže zúčastniť v termíne pre jeho oblasť, môže využiť školenie v inej oblasti.

●  KR SVF informuje, že licenčný seminár rozhodcov pre všetky skupiny sa uskutoční dňa 29.8.2018 v Martine. 

●   Školenie zapisovateľov pre papierový zápis (klasický) :

8.9. alebo 9.9.2018 - miesto podľa záujemcov. Pri dostatočnom počte záujemcov sa školenie rozdelí na dve skupiny východ – západ. Informáciu o presnom mieste konania a termíne dostanú prihlásení záujemcovia písomne. Prihlášky na p. Viktoríni – Lisá do 3.9.2018 na:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

●   Školenie zapisovateľov elektronický zápis :

15. alebo 16.9.2018 - miesto podľa záujemcov. Pri dostatočnom počte záujemcov sa školenie rozdelí na dve skupiny východ – západ. Informáciu o presnom mieste konania a termíne dostanú prihlásení záujemcovia písomne. Prihlášky na p. Viktoríni – Lisá do 7.9.2018 na :

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. -

Podmienkou účasti na školení elektronického zápisu je byť vyškolený v klasickom zápise a mať minimálne 1 ročnú prax vo vedení zápisu.

   

Tréning volejbalu malých detí

Licenčný seminár pre trénerov /aj pre iných záujemcov/

Tréning volejbalu detí – odborný seminár s Ivanom Pelikánom

Do pozornosti našich trénerov detí i ďalších záujemcov dávame opäť seminár o tréningu volejbalu detí (8 – 12 rokov).

Seminár sa uskutoční na FTVŠ UK Bratislava, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu  9, v sobotu 1.9. 2018

Lektorom tohto podujatia bude uznávaný český odborník v tejto oblasti Ivan Pelikán.

Odborný seminár je zároveň licenčným seminárom pre získanie licencie C.

Program:

Prezentácia                                                                         9,00 –   9,30               aula

Charakteristika etapy športovej predprípravy             9,30 -  10,15               aula

Základy pohybovej a hernej gramotnosti                    10,30 – 12,00              aula

Od prehadzovanej k minivolejbalu                                12,15 – 14,00             hala

Upozorňujeme, že na seminár sa nemusíte prihlasovať a je voľne prístupný všetkým záujemcom o prácu s deťmi so zameraním na volejbal, nie len registrovaným trénerom.

Vladimír Přidal – predseda TMK SVF

   

Licenčné semináre 2018

Licenčné semináre pre trénerov v roku 2018

Trénersko – metodická komisia (TMK) organizuje v tomto roku viacero odborných licenčných seminárov. Termíny seminárov určených pre získanie licencie A, resp. B+ ešte nie sú určené.

Pre mládežníckych trénerov  (licencia B,C) usporiadame 2 nasledovné semináre:

Tréning volejbalu detí (8 – 12 rokov)

1.9. 2018, sobota

Miesto: Bratislava, hala FTVŠ UK Bratislava, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu  9

Program:

 9,00 –   9,30      Prezentácia                                                                               

 9,30 -  10,00     Charakteristika etapy športovej predprípravy                       

10,00 – 11,00    Všeobecná pohybová  príprava                                                     

11,15 – 12,45   „Herná“ príprava detí                                                      

13,00 – 14,00    Od prehadzovanej k minivolejbalu                              

Lektorom seminára je známy odborník z Čiech predovšetkým na učenie volejbalu detí a mládeže Ivan Pelikán

Tréning herných reťazcov – od žiakov po juniorov

08.09.2018 , sobota

Miesto: Košice, Hotelová akadémia Južná Trieda 10

Program:

  9,30 – 10,00   prezentácia

10.00 - 11.00   Stupňovanie zložitosti cvičení pri nácviku a zdokonaľovaní reťazcov HČJ

11,15 – 12,15  Obsah cvičení zameraných na špecializovaný tréning herných reťazcov v jednotlivých hráčskych funkciách

12,30 – 13,30   Problematika súčinnosti hráčov v mládežníckych kategóriách v herných reťazcoch   

Lektorom vo všetkých blokoch seminára je Richard Vlkolínsky

                      

10.9. Licencia A a B+

Téma: Distribúcia a dávkovanie kondičného zaťaženia v individuálnom a hernom tréningu

Lektori: doc. M. Vavák, Mgr. Ivan Husár

Miesto: Bratislava, FTVŠ UK, nábr. arm. gen. L. Svobodu 9

Program:

  9,30 – 10,00   prezentácia v hale prof. Rovného

10,00 – 12,30   program v hale a posilňovni

12,45 – 13,30   učebňa 070

Na seminár sa netreba prihlasovať.

V druhej polovici augusta sa uskutoční ešte jeden licenčný seminár pre získanie licencie A a B+ s trénerom ženskej reprezentácie Fenogliom. Presný termín a miesto konania ešte nie je určený.

Do pozornosti trénerov dávame aj veľké trénerské sympózium v Českých Budějoviciach 9. – 10.júna. http://volleycountry.com/cz/novinky/svetova-volejbalova-trenerska-show

Účasť na tomto podujatí bude uznaná ako účasť na našom licenčnom seminári.                                        

                                                                                                        

doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.  - predseda TMK

   

Školenia trénerov 2018 - 1. a 2.stupeň

Školenia trénerov 2018

Trénersko - metodická komisia (TMK) organizuje v tomto roku dve školenia trénerov:

 

Školenie trénerov 1. stupňa – špecializácia

28. – 30.9. v Nitre

Orientačná cena je 120 EUR. Maximálny počet frekventantov je 24.

 

Školenie trénerov 2. stupňa – špecializácia

1.časť: 1.-3.6. v Poltári

2. časť : 22. – 24.6. v Poltári

Orientačná cena je 200 EUR. Maximálny počet frekventantov je 15.

Na obidve školenia sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí ešte neabsolvovali všeobecnú časť školenia v Trénerskej akadémii na FTVŠ UK v Bratislave.

Pri vyššom počte záujemcov budú uprednostnení uchádzači, ktorí majú ukončenú všeobecnú časť, resp. sa skôr prihlásili.

 

Upozorňujeme trénerov, ktorí majú len 1. kvalifikačný stupeň a chcú viesť družstvá, kde sa vyžaduje 2. kvalifikačný stupeň (prví tréneri v 1. lige mužov a žien, 1. ligy juniorov a junioriek, M SR kadetov a kadetiek, asistenti u extraligových družstiev), nezískajú B licenciu a nebudú môcť viesť uvádzané družstvá!

Školenia začínajú vždy o 14,00 v piatok a zvyknú končiť v nedeľu približne do 16,00.

V obidvoch prípadoch výučba prebieha v telocvični (aktívna účasť) i v učebni.

Prihlášky zasielajte s uvedením typu školenia a Vašim menom na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                                               

                                                    doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD. - predseda TMK SVF

   

Školenie trénerov III.stupňa - všeobecná časť

marec 2018
Trénerská akadémia pri FTVŠ v Bratislave plánuje otvoriť vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner III. kvalifikačného stupňa, predbežne:

- 1. všeobecná časť 12.-15. apríl 2018,
- 2. všeobecná časť 27.-29. apríl 2018 (termíny sa môžu ešte upravovať).

Všeobecná časť školenia pre získanie kvalifikácie trénera 3. stupňa, ktorú zo zákona o športe musí zabezpečovať akreditovaná vysoká škola, sa otvára v priemere raz za dva roky. Preto odporúčame trénerom 2. stupňa, ak majú v pláne zvyšovať si svoju kvalifikáciu, sa prihlásiť.

Špeciálnu časť školenia otvoríme na budúci rok 2019 pravdepodobne v druhej polovici augusta.

Informácie o vzdelávacích programoch Trénerskej akadémie pri FTVŠ UK:
Internetová stránka: https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20172018/
Facebook stránka: https://www.facebook.com/trenerska.akademia/

V prípade Vášho záujmu sa prihláste na mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

   

... aj o biomechanike v športe

TRÉNINGOVÁ AKADÉMIA MILETIČKA a Slovenská asociácia fitness, aerobiku a kondičných trénerov (SAFAKT) Vás pozývajú na SEMINÁR

AKO PREDCHÁDZAŤ BOLESTIAM U MLADÝCH ŠPORTOVCOV, EFEKTÍVNE TELO A EFEKTÍVNY VÝKON BEZ ZRANENÍ A BIOMECHANIKA VÝKONU V PRAXI

LEKTOR-ČASŤ A: BSc. (Hons) Denisa Mertl, MChS., podológ
University of East London, podiatrická medicína
TEMATICKÝ OBSAH SEMINÁRA-ČASŤ A
1. Vplyv neadekvátnej biomechaniky na výkon športovcov
2. Ako predchádzať zraneniam, spôsobenými nevhodnou biomechanikou
3. Ako predchádzať bolestiam mladých športovcov
Svoju účasť na workshope potvrďte do 27.10.2017 Dr. Robertovi Brimichovi, riaditeľovi Tréningovej akadémie na emailovej
adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo na tel. čísle +421 (0) 905 316 622.
Úhradu poplatku za kurz zrealizujte najneskôr do 03.11.2017 na číslo účtu / IBAN : SK5611110000001104473018.
Do poznámky pre príjemcu uveďte svoje meno.
POČET ÚČASTNÍKOV JE OBMEDZENÝ!
Frekventanti získajú osvedčenie o absolvovaní seminára
MIESTO KONANIA:
TRÉNINGOVÁ AKADÉMIA,
MILETIČOVA 17/B,
821 08 BRATISLAVA

STRETNUTIE ÚČASTNÍKOV:
SOBOTA, 11.11.2017, 09:00
PRED BUDOVOU AKADÉMIE

35,-€/ OSOBA
(V CENE JE ZAHRNUTÉ
OSVEDČENIE A MALÉ
OBČERSTVENIE)

PRINESTE SI AJ
ŠPORTOVÉ OBLEČENIE
TERMÍN KONANIA:
11.11.2017
CIEĽOVÁ SKUPINA-ČASŤ A
aktívni športovci v kolektívnych športoch (futbal, basketbal, hádzaná,
a pod.)
aktívni športovci, venujúci sa ľahkej atletike
športové kluby, práca s deťmi
TEMATICKÝ OBSAH SEMINÁRA-ČASŤ B
1. Chodidlo, brušné svaly a svaly chrbta
2. Vplyv držania tela na dýchanie a naopak
3. Vplyv CORE na spôsob behu
4. Tepové frekvencie a výkon
5. Dýchanie ako zdroj energie pri behu
6. Video analýza chôdze a behu
CIEĽOVÁ SKUPINA-ČASŤ B
inštruktori a tréneri fitnes
kondiční tréneri
rekreační a aktívni bežci
všetci , ktorí sa zaujímajú o techniku a biomechaniku pohybu, beh
a športovanie
LEKTOR-ČASŤ B: Matúš Svinčák, Ventro - centrum, pohybový
kouč a inštruktor prirodzených cvičení s vlastným telom
v každodennom živote

   

Školenie zapisovateľov

Komisia rozhodcov SVF inbformuje o školení zapisovateľov:

Školenia zapisovateľov pre "papierový" zápis sú plánované nasledovne:

  •  Bratislava – 1 deň cez víkend 30.9.-1.10.2017, lektor Danica Viktorini Lisá, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  •  Poltár – 1 deň cez víkend 23.-24.9.2017, lektor Štefan Hank, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  •  Svidník – 1 deň cez víkend 23.-24.9.2017, lektor Peter Hoger, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Termíny a čas sa môže zmeniť podľa počtu záujemcov.

Prihlášku - záujem je potrebné poslať písomne zaslaním informačného mailu s údajmi záujemcu (meno, priezvisko, dat. nar., adresa, mail, mobil)  a tiež bližšie informácie na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

   

Stránka 1 z 2

<<ZačiatokDozadu12DopreduKoniec>>