Vzdelávanie Vavák Profesný profil Mgr.Miroslava Vaváka

Profesný profil Mgr.Miroslava Vaváka

Mgr. Miroslav Vavák, PhD.

vavak Narodil som sa 16.3.1963 v Martine. Tam som aj absolvoval strednú priemyselnú školu strojnícku. Následne som pokračoval 4 roky na Strojníckej fakulte SVŠT (dnes STU) v Bratislave. Keďže nebolo možné po absolvovaní technického vzdelania pokračovať ďalej humanitným smerom, ako som predpokladal, odišiel som z techniky a začal študovať FTVŠ UK v Bratislave v kombinácii s biológiou na Prírodovedeckej fakulte UK. Po ich absolvovaní som pracoval na Športovom gymnáziu v Bratislave. Od roku 1996 členom katedry Atletiky FTVŠ UK v Bratislave. V roku 2000 po obhajobe dizertačnej práce som získal vedecko- akademickú hodnosť PhD.

Športovať som začal v roku 1976 v Martine. V roku 1980 som sa prebojoval do juniorskej reprezentácie ČSSR v atletike v disciplíne 400 metrov. Od roku 1986 až do konca mojej aktívnej športovej činnosti  v roku 1990 som bol členom reprezentačného družstva ČSSR v atletike.
 

S trénerskou činnosťou som začal už v roku 1980, keď som prebral po odchode trénera v Martine šprintérsku skupinu. S prerušením 8-mich rokov vrcholovej športovej aktivity vykonávam neustále trénerskú činnosť. V priebehu rokov som trénoval niekoľko majstrov a medailistov z majstrovstiev SR a reprezentantov SR. Medzi inými napríklad s Gabrielou Sedlákovou (dvojnásobnou juniorskou majsterkou Európy a dvojnásobnou juniorskou vicemajsterkou sveta). V rokoch 1993-1994 som viedol Z. Zemkovú - účastníčku viacerých majstrovstiev sveta a Európy. Od roku 1999 spolupracujem s trénerom Pavlom Sloukom a s Luciou Klocovou, bežkyňou na 800 metrov, ktorá je mnohonásobná finalistka a medailistka z juniorských majstrovstiev sveta a Európy. Je dvojnásobnou semifinalistkou OH v Aténach a Pekingu a MS v Paríži a Berlíne.

 

V roku 1996 som sa začal venovať kondičnej príprave vo volejbale. Od roku 1997 do súčasnosti vediem kondičnú prípravu vo svojom „materskom" klube VKP v Bratislave. Od 1998 do 2005 som bol kondičným trénerom reprezentačného družstva mužov SR vo volejbale. V rokoch 2006 - 2009 som vo funkcii kondičného trénera viedol reprezentačné družstvo Českej republiky vo volejbale. Popri tom, v rokoch 2000 - 2002 som bol kondičným trénerov reprezentačného družstva žien v basketbale. Spolupracoval som niekoľko sezón aj s družstvami mužov Interu Bratislava a Pezinku v basketbale.

 

Okrem aktívnej trénerskej práce sa venujem aj práci odbornej a vedeckej. Zaoberám sa okrem atletiky teóriou a didaktikou športu a špeciálne teoretickými základmi a východiskami pre kondičnú prípravu mládeže a dospelých vo volejbale a ostatných kolektívnych športoch. Pravidelne prednášam o tejto téme na zahraničných aj domácich konferenciách. Som autorom a spoluatorom viac ako 100 odborných a vedeckých  prác, ktoré sa dotýkajú spomínaných tém.