Matchpoint Postrehy - píšete nám Dr.Hančík k článku Igora Prieložného

Dr.Hančík k článku Igora Prieložného

hancik2.12.2011 - Bratislava

Dr.Vladimír Hančík VK Slávia UK BA - list na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ohlas na Konferenciu SVF a článku „S Igorom Prieložným: je tu obrovská priepasť“.

Na úvod.

S článkom Igora Prieložného sa dá len a len súhlasiť. Napísal veľkú pravdu o súčasnej situácii v SVF a najmä jej vzťahu ku klubom, rozhodcom a ďalším subjektom SVF. Je naozaj smutné, že takéhoto skúseného trénera, volejbalového experta, učiteľa a môžem povedať veľkú osobnosť strednej generácie  (učil som s ním niekoľko rokov na Katedre hier FTVŠ UK), nedokázalo a nechcelo vedenie SVF (myslím najmä na jej prezidenta Ľ.Halandu) využiť pre trénerskú prácu. Až sa mi zdá neuveriteľná jeho odpoveď  v debate s ním v prestávke Konferencie, keď na moju otázku, prečo nevystúpil v diskusii, povedal, že ho mrzí, že po demisii trénera Zaniniho ho nikto pre prácu v RD mužov ani neoslovil. Na to som mu z voleja povedal, že to musí byť iba osobná vec prezidenta SVF. Aká, to vie len on sám, ale je to naozaj čudné a ani ja, ako člen RR žien tomu vážne nerozumiem. Napriek tomu Igorovi zazlievam, že v diskusii na Konferencii nevystúpil. Ak by ho riadiaci schôdze náhodou stopol, že prekračuje časový limit, ja sám by som prvý vyskočil a žiadal odhlasovanie času na celý jeho príspevok.

 A teraz moje postrehy z Konferencie

Nie sú vôbec dobré. Pred cestou do Popradu som si zavolal priateľov z VKP, ako a kedy cestujú. Keď mi  Edo Hronský z voleja povedal, že nejdú, že to nemá význam, že sa tam nič nevyrieši, bol som s jeho odpoveďou zaskočený a smutný. Pomyslel som si ale, ich vec. Po Konferencii im musím žiaľ dať za pravdu, že to bolo naozaj zbytočné. Len preto, aby sme si vypočuli hodnotiace správy jednotlivých zložiek SVF a v diskusii v časovo trojminútovom príspevku (!) vecne vystúpili k problémom za uplynulé dva roky  a ako sa neskôr ukázalo, s nulovým efektom, naozaj to bolo zbytočné.

Píšem nižšie napríklad moju skúsenosť na reakcie prezidenta SVF na môj diskusný príspevok.

Predtým sa však absolútne zhodujem s názorom Igora, že na pracovnej konferencii sa mali vecne a v obsiahlej diskusii možno aj pri výmene názorov riešiť problémy klubov, rozhodcov, krajov. To ale tak zrejme nemohlo byť, lebo asi toto práve predsednícky stôl nechcel...

Na to, aby sme sa ako delegáti mohli fundovane na Konferenciu pripraviť, museli by sme dostať hlavné materiály vopred na preštudovanie. Dostali sme síce peknú brožúrku so správami o činnosti jednotlivých asociácií, komisií, krajov, ale tú najdôležitejšiu správu a to hodnotiacu správu prezidenta, ako aj hospodársku správu SVF sme vopred nedostali a ani v materiáli nebola. K tomu zaznela aj kritika od delegátov.

Pozitíva: napriek ďalekej ceste do Popradu (aspoň som ráno z motorestu Hybe videl  prekrásne tatranské končiare) bola Konferencia po stránke organizačnej na slušnej úrovni. Až tak, že všetko prebiehalo tak, ako si to vedenie naplánovalo (žiadny zásah do plánovaného programu sa nekonal...).

Úvod bol pekný, lebo sa prezentoval úspech mužov vo finále Európskej ligy a divácku atmosféru v Košiciach aj s peknými video snímkami.  Takisto úroveň ocenenia jubilujúcich volejbalových osobností.  

Negatíva: z môjho pohľadu ich bolo viac.

Do programu konferencie nebol odhlasovaný návrh p.Rojka - predsedu Asociácie trénerov - (predsednícky stôl bol kompletne proti). Prečo, z akého dôvodu – mi nie je známe. Strach z diskusie, inovácie SR SVF?, alebo?). Už tu sa ukázalo, že vedenie SVF, ale žiaľ ani veľa delegátov v pléne si neváži kľúčových ľudí v hnutí - trénerov klubov, lebo zdvihnutím ruky sa pridali k predsedníctvu, pritom sa vecne o návrhu ATR ani nediskutovalo!

Ja som sa dávnejšie chystal, že vystúpim na konferencii k trom  veciam, ktoré ma ako predstaviteľa špičkového ženského klubu Slávia EU dlho mimoriadne trápia.

 Prvou bola otázka podpory SVF klubov hrajúcich európske poháre. To, že ich je  každým rokom čoraz menej, (v tejto sezóne už len dve ženské a jeden mužský) a to už len v najnižšej európskej súťaži Challenge Cup je smutné, ale má to svoju príčinu. Peniaze. Mnoho ľudí nevie pochopiť, keď hovoríme, že kluby si kompletne všetko musia hradiť sami. A nie málo. A už sú dávno preč časy, keď MŠ SR prispievalo klubom na cestovné. Teraz nič a môžete sa aj zodrať, sponzorov ani na pohár nezískate. Náš klub, tak ako minulý rok, keď družstvo žien postúpilo až do 1/8 finále, tak aj tento rok, keď hráme od druhého kola, som požiadal SVF a žiadal, resp. prosil o príspevok. Márne. Odpoveď stále rovnaká. Nemáme peniaze na klubové súťaže. Nedostávame účelovo z MŠVVŠ peniaze na európsky klubový pohár. Ja nesúhlasím. Argumentujem tým, že aj kluby  reprezentujú slovenský volejbal a  nielen reprezentačné výbery. Môj argument  na SVF doteraz nezavážil. Odpoveď prezidenta je, že prioritou SVF je zabezpečenie reprezentačných výberov. Nedám sa a hovorím. Uhraďte klubom aspoň poplatky a CEV licencie hráčom, ktorí hrajú poháre (v minulosti hradila SVF aspoň reprezentantom).  Zdroj - z transferov za hráčov, ktoré vyrobia práve kluby. Odpoveď. Nie, nedá sa, lebo už aj tento rok sú príjmy z transferov nižšie ako v minulosti. Ja hovorím, budú ešte nižšie, lebo v tomto uzavretom kruhu peňazí a hráčskej konkurencie stále menej a menej hráčov sa uplatní v zahraničí. Záver. Niet pochopenia a chuti v tejto otázke pomôcť klubom. Výhovorky nikomu nepomôžu.

 Druhou otázkou bola kritika na „vyhodenie“ finančných prémií z Vykonávacích pokynov pre Extraligu 2011/12 za umiestnenie klubov v najvyšších seniorských a mládežníckych súťažiach. Tomu však predchádzala jedna zaujímavá a pre mňa určite nepochopiteľná vec. Na porade klubov s predstaviteľmi SVF  pred tohto ročnou sezónou ešte v návrhu VP boli spomínané prémie zakomponované,  ale len podmienečne, t.j. keď bude mať SVF dostatok peňazí (?). Na moju žiadosť, na tomto rokovaní, aby neboli prémie podmienečné, ale stabilné, ako doteraz a to v tej istej výške, stalo sa čo som naozaj nečakal. Prišiel nekompromisný záver prezidenta, že keď to nemôžu garantovať, tak to z VP kompletne vyhodíme. Smiešne a smutné. Ja som na konferencii v diskusnom príspevku argumentoval, že predsa kluby si platia vklady do súťaží, členské, rôzne iné poplatky, pokuty a na to, aby SVF ocenil prácu najlepších seniorských a mládežníckych klubov už nie sú peniaze. Ani tých 10.020.- Eur SVF z rozpočtu nevyčlení. Je to hanba. Takto si SVF váži celoročnú prácu a výsledky najlepších seniorských a mládežníckych klubov.

Treťou otázkou bola moja kritika na neschopnosť vedenia SVF, získať sponzora extraligy mužov a žien. Tak ako je to v mnohých iných športoch, (v Čechách ani nehovoriac). Od doby, keď SVF zobralo ZVOK-u riadenie súťaží, ktorý mimochodom na tom veľmi intenzívne pracoval, SVF neurobila nič. Pritom získali nového  generálneho partnera Slovenské elektrárne. Samozrejme vieme všetci, že získanie  sponzorov je dnes ťažké, federácia však má väčšie možnosti, ako kluby. Domnievam sa, že je to ich povinnosť aspoň takouto formou získať peniaze pre kluby.

Na záver.
SVF sa sústreďuje len na reprezentáciu a na chod exekutívy. Chápem, že reprezentácia je priorita, ale starosť a podpora  klubov najmä tých, ktorí vychovávajú reprezentantov by malo byť takou istou prioritou. Ja mám už dlhodobo dojem, že v postojoch vedenia SVF prevláda nepochopenie a nezáujem spolupracovať s klubmi. Aj táto pracovná konferencia toho bola dôkazom. Vo vzťahu k nastoleným problémom prevláda odpoveď ako sa to nedá a nie ako to  riešiť.

Preto má Igor Prieložný hlbokú pravdu. Je tu obrovská priepasť. My v kluboch to vidíme už dávno, on to zistil už po krátkom pobyte na Slovensku.

Dr.Vladimír Hančík

prezident VK Slávia EU Bratislava