Matchpoint Listy Luborovi List Halandovi od Miloša Dubovca

List Halandovi od Miloša Dubovca

Vážený pán prezident SVF,

na našich dvoch stretnutiach v decembri 2015 a januári 2016 som Tebe a všetkým zúčastneným na stretnutí (viceprezidenti p. Singer a p. Velecký a p. Cibulová) v značnom predstihu predstavil projekt pôsobenia ženskej dvojice v plážovom volejbale pre nasledujúci olympijský cyklus, t. j. do OH 2020 v Tokiu. Nakoľko do dnešného dňa som nedostal zo strany SVF žiadnu odozvu na prezentovaný projekt, pravdepodobne z dôvodu veľkej pracovnej zaneprázdnenosti, zasielam Ti tento projekt aj v tlačovej forme.
Tak, ako som avizoval na stretnutiach, ku koncu roku 2016 bude problém nájsť kvalitného trénera. Na základe mojich priateľských vzťahov na ponuku zo strany SVF ešte čaká tréner Lukáš Fialek (POL). V prípade záujmu o ženskú dvojicu v plážovom volejbale a účasti na prezentovanom projekte zo strany SVF mi zašli svoje stanovisko na hore uvedenú adresu do 5.12.2016 (po tomto termíne už nebude voľný tréner). Žiadnu odpoveď budem považovať ako nezáujem z Tvojej strany ako prezidenta SVF a strany SVF o ženský plážový volejbal prezentovaný v predkladanom projekte.
Na záver Ťa žiadam, aby si vydal pokyn na vyplatenie sumy 7 500€, čo zostáva uhradiť zo sumy 20 000€, ktorá bola odsúhlasená z rozpočtu SVF Správnou radou SVF na začiatku roka 2016 a bola splatná do júna 2016. Tvoje slovo ako prezidenta SVF (všetko na podporu dvojice Dubovcová/Nestarcová) a súhlas Správnej rady SVF sme považovali v tíme ako záväzné a počítali sme s uvedenou sumou v našom rozpočte. Dnešná situácia z dôvodu nevyplatenia vyššie uvedenej sumy a následného neuhradenia dodávateľských faktúr z našej strany stavia ženský tím plážového volejbalu do pozície neplatiča a v konečnom dôsledku znamená jeho likvidáciu.
V prípade Tvojho záujmu na konštruktívny dialóg o danom projekte a budúcnosti plážového volejbalu na Slovensku som prístupný akejkoľvek komunikácii. Projekt zverejním na príp. diskusiu.
S úctou
Miloš Dubovec , Podunajská 23/E, 821 06 Bratislava,
tel.: +421905900705, e mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Na vedomie:
Členovia Správnej rady SVF
Michaela Cibulová
Fanúšikovia volejbalu

Slovenský volejbal na OH 2020

Diskusia k listom

Mnohí ste s Luborom nespokojní. Mnohí mu píšete oficiálne, ale mocipán Lubor si zvykol používať úžasnú formulku: "Snáď si nebudeme dopisovať".
Neodpovie vám ani cez tento web, ale ak mu pošlete list cez túto rubriku, aspoň to budú ostatní vidieť. Napíšte Luborovi list a pošlite na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

www