Matchpoint Podujatia, turnaje Turnaj veteránov v KEŽMARKU

Turnaj veteránov v KEŽMARKU

P R O P O Z Í C I E

Medzinárodných majstrovstiev SR veteránov   mužov a žien vo volejbale

„MEMORIÁL FRANTIŠKA MIZDOŠA“ – XXI. ročník

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:      

Milan LAJDA

Jozef  BREDA

Milan ŠPAK

Igor KREDÁTUS

Bohumír DROZD

Miloslav NADÁNYI

Vladimír ŠKÁRA

Peter LAJDA

Boris TRČKA

Jozef  KUNA

Stano ISTOCY

Lukáš ŠIMOŇÁK

Juraj PISARČÍK                                                                                                      

USPORIADATELIA:  

Slovenská volejbalová federácia

KV MŠK OKTAN Kežmarok

MŠK Kežmarok 

Mesto Kežmarok

Volejbaloví veteráni Kežmarku

       

TERMÍN:      

12. august 2017

 

MIESTO:      

-    vonkajšie volejbalové ihriská ZŠ Nižná brána v Kežmarku

-    Mestská športová hala Vlada Jančeka v Kežmarku

-    telocvične – ZŠ Grundschule Hradné námestie, ZŠ Nižná brána, ZŠ Dr.  

     Daniela Fischera,  Gymnázium P.O. Hviezdoslava, SOUP

     ( v prípade nepriaznivého počasia sa hrajú všetky stretnutia  v  telocvičniach )

 

PROGRAM:       

-       otvorenie turnaja o 7.30 hod.

-       stretnutia podľa rozpisu od 8.00 hod.

-       vyhodnotenie turnaja o 19.30 hod.

-       spomienkový večierok od 20.30 hod.

  

SYSTÉM:   

-       v skupinách podľa počtu prihlásených družstiev na dva hrané  sety do 20 b

-       podľa platných medzinárodných pravidiel a súťažného poriadku SVF

-       výška siete – muži 235 cm, ženy 224 cm

                  

NÁKLADY:

družstvá štartujú na vlastné náklady

TURNAJOVÝ  VKLAD:  

-                70 €  za prihlásené družstvo

-                turnajový vklad je potrebné uhradiť na číslo účtu 6746034001/1111, IBAN: SK91 1111 0000 0067 4603 4001 , VS= 20160813, KS= 0308    

-                v cene vkladu je guláš pre každého hráča                                  

                                         

KATEGÓRIE: 

-                     ŽENY         35 rokov a staršie

-                     MUŽI         40 – 50 rokov

-                     MUŽI         nad 50 rokov

-                     MUŽI         nad 60 rokov        

              

-                     podmienkou účasti v jednotlivých kategóriách je dosiahnutie príslušného    

          veku v roku 2017  

-                     pri porušení vekovej kategórie bude družstvo postihnuté kontumáciou príslušného zápasu so skóre 0 : 40

         

 

HRACÍ DOKLAD:

-                súpiska hráčov s dátumom narodenia predložená v deň turnaja pred jeho zahájením

-                doklad totožnosti jednotlivých hráčov

 

PROTESTY: 

do 10 min. po skončení stretnutia s vkladom 10,00 €

 

ROZHODCOVIA: 

rozhodcov deleguje usporiadateľ

CENY: 

-    družstvá umiestnené na 1. – 3. mieste v rámci Memoriálu Františka  Mizdoša

-    družstvá umiestnené na 1. – 3. mieste v rámci Majstrovstiev Slovenska

-    najlepší jednotlivci v jednotlivých kategóriách

PRIHLÁŠKY:

záväzné prihlášky posielať spolu s dokladom o zaplatení vkladu na adresu  : Jozef  Bréda, Oravská 3, 058 01 Poprad - Veľká, t.č. 0905 839 711, mailová adresa Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                        

                         

                         TERMÍN  UZÁVIERKY  PRIHLÁŠOK:  24. júl 2017

 

ROZNE:      

-      za zdravotný stav štartujúcich zodpovedá vysielajúca organizácia

-      družstvá štartujú na vlastnú zodpovednosť

-      lopty na rozcvičovanie si zabezpečia jednotlivé družstvá                         

-      lopty na stretnutia poskytne usporiadateľ, hrá sa s loptami  zn. MIKASA  

       MVA 200

                        

                    

V Kežmarku 23. 05. 2017

                                                          

                                                                Milan Špak                     

                                                         za organizačný  výbor

 

 

P R I H L Á Š K A

 

na Medzinárodné majstrovstvá SR veteránov mužov a žien vo volejbale

„Memoriál Františka Mizdoša“ – XXI. ročník

 

Volejbalový klub, oddiel, TJ /názov/ :

...........................................................................................................................

Kontakt ( kontaktná osoba, tel. číslo, mailová adresa, poštová adresa – zašlite bez ohľadu na požiadavku ubytovania a stravovania ) :

..............................................................................................................................

p r i h l a s u j e

 

družstvá pre jednotlivé kategórie :

- ŽENY  /35 rokov a staršie/                         ÁNO              NIE

- MUŽI „A“ /40 – 50 rokov/                         ÁNO              NIE

- MUŽI „B“ /nad 50 rokov/                          ÁNO              NIE

- MUŽI „C“ /nad 60 rokov/                          ÁNO              NIE  

Podmienkou prihlásenia družstva je priloženie dokladu o zaplatení vkladu

Objednávame ubytovanie pre : ...................................... osôb

a stravovanie dňa:

11. 08. 2017                                 R             O               V

12. 08. 2017                                 R             O               V

13. 08. 2017                                 R             O              

Na turnaj pricestujeme dňa ..................... o  .................. hod.

 

Kontaktnou osobou pre prihlásenie sa do turnaja a zabezpečenie ubytovania a stravovania je Jozef Bréda, t.č. 0905 839 711, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , adresa Oravská 3, 058 01 Poprad - Veľká

 

 

V ................................ dňa ................

 

                                                 

                                                                 .......................................................

                                                                                      podpis