Matchpoint Podujatia, turnaje Volebná konferencia 2017

Volebná konferencia 2017

Volebná konferencia SVF sa uskutočnila 3.12.2017 v Poprade. Pozíciu prezidneta SVF na šytri roky získal Martin Kraščenič.

Výsledky konferencie

Návrh na zmenu Stanov *SVF sa nedostal do programu

Reakcia Dr. Hančíka na rokovanie konferencie

Komentár Dr. Kalného

Slovenský volejbal rozdelil Halanda

Na konferencii, ktorá bola zároveň volebnou sa volil prezident SVF, členovia Správnej rady SVF, predsedovia a podpredsedovia orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti a kontrolných orgánov SVF ako aj kontrolór SVF a jeho náhradník.
Podľa čl. 31 odsek 3 Stanov SVF, do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí:
e) voliť a odvolávať prezidenta a ostatných členov Správnej rady,
f) voliť a odvolávať kontrolóra SVF, ktorý je zároveň predsedom dozornej rady,
g) voliť a odvolávať podpredsedu dozornej rady,
h) voliť a odvolávať predsedu a členov a náhradníkov volebnej komisie,
i) voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti podľa čl. 23 odsek e),
j) voliť a odvolávať členov komisie podľa § 92 ods. 2 Zákona, ktorá rozhoduje v druhom stupni vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, to znamená členov odvolacej komisie

volebný poriadok SVF
program konferencie

Kandidáti na post prezidenta SVF:

podľa abecedy: Lubor Halanda, Roman Holienčík, Richard Nemec, Martin Kraščenič, Igor Prieložný.

Delegáti na konferenciu:

kluby extraligy mužov: 9 delegátov

kluby extraligy žien: 10 delegátov

oblasť východ: Kundľa, Šteliar, Porubovič (všetci traja za VV oblasti), Elba Prešov (Blicha), Gymnázium Humenné (Hricáková), Giraltovce (Čižeková), Bradejov (Kurtiš), Šaca (Šimko), náhradník: Michalovce (Vetrecin)

oblasť stred: Štrba, Vyšný, Bukviar (všetci traja za VV oblasti), B.Bystrica (M.Husár), VA Žilina (Andrisík), UNIZA Žilina (Sklenár), R.Sobota (Baláž), Hnúšťa (Majeský)

oblasť západ: Suchánek, Andová, Konečný, (všetci traja za VV oblasti), Levice (Červenák), SPU Nitra (Kardoš), N.Mesto n.V. (Lhotský), Senica (Vadrna), Pivarček (VV západ), Levice (Vydrová) náhradník: Senica (Pöstényi)
Oblasť Západ mala konferenciu ešte v júli a po uzatvorení prihlášok oblasť získala o dve miesta navyše (pôvodní náhradníci Pivarček a Vydrová). Je však čudné, ako môže byť delegát pán Pivarček, keďže platí limit pre VV oblastí - traja.

oblasť Bratislava: Nemcová, Podhorná, I.Husár, Bilíkova (Koseková), Pezinok (Popeláš), TAMI (Vestenická), Hamuliakovo (Puryová), náhradníci: Studienka (Demetrovič), Vivus BA (Gajerová), Dynamo BA (Lupták)

jeden delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov

jeden delegát zastupujúci záujmovú skupinu športovcov

dvaja delegáti zastupujúci plážový volejbal