Matchpoint Podujatia, turnaje Volebná konferencia 2017

Volebná konferencia 2017

Volebná konferencia SVF sa uskutoční 3.12.2017 v Poprade.
Na konferencii, ktorá bude zároveň volebnou sa bude voliť prezident SVF, členovia Správnej rady SVF, predsedovia a podpredsedovia orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti a kontrolných orgánov SVF ako aj kontrolór SVF a jeho náhradník.
Podľa čl. 31 odsek 3 Stanov SVF, do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí:
e) voliť a odvolávať prezidenta a ostatných členov Správnej rady,
f) voliť a odvolávať kontrolóra SVF, ktorý je zároveň predsedom dozornej rady,
g) voliť a odvolávať podpredsedu dozornej rady,
h) voliť a odvolávať predsedu a členov a náhradníkov volebnej komisie,
i) voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti podľa čl. 23 odsek e),
j) voliť a odvolávať členov komisie podľa § 92 ods. 2 Zákona, ktorá rozhoduje v druhom stupni vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, to znamená členov odvolacej komisie

volebný poriadok SVF

Kandidáti na post prezidenta SVF: podľa abecedy: Lubor Halanda, Roman Holienčík, Richard Nemec, Martin Kraščenič, Igor Prieložný.

Delegáti na konferenciu:
Kluby extraligy mužov: 9 delegátov
Kluby extraligy žien: 10 delegátov

Oblasť východ: Kundľa, Šteliar, Porubovič (všetci traja za VV oblasti), Elba Prešov (Blicha), Gymnázium Humenné (Hricáková), Giraltovce (Čižeková), Bradejov (Kurtiš), Šaca (Šimko), náhradník: Michalovce (Vetrecin)

Oblasť stred:

Oblasť západ: Suchánek, Andová, Konečný, (všetci traja za VV oblasti), Levice (Červenák), SPU Nitra (Kardoš), N.Mesto n.V. (Lhotský), Senica (Vadrna), náhradníci: Pivarček (VV západ), Levice (Vydrová), (N.Mesto n.V. (N.Mesto n.V.), Senica (Pöstényi)

Oblasť Bratislava: Nemcová, Podhorná, Husár, Bilíkova (Koseková), Pezinok (Popeláš), TAMI (Vestenická), Hamuliakovo (Puryová), náhradníci Demetrovič (Studienka), Gajerová (Vivus), Lupták (Dynamo BA)

...a ďalší podľa Stanov SVF

www