Matchpoint AKTUALITY Konferencia o mládeži. Zakape alebo sa vzchopí.

Konferencia o mládeži. Zakape alebo sa vzchopí.

V nedeľu 28.10.2018 sa v Žiline konala Programová konferencia mládeže.

Všetka česť, že taká akcia, organizovaná športovým úsekom SVF bola, klobúk dole pred hojnou návštevou, ktorá z klubov do Žiliny dorazila. Solídny bol aj výber miesta na mape, lebo ak by bol výber na Stražayovi, tipujem to na Sobrance, alebo Morské oko pri Snine. Podľa kvality ubytovania a percent oldomášu pre neho.

Hlavný zámer bol, že sa bude diskutovať. Debatovalo sa, ale konferencia by mala mať, resp. musí mať konštruktívnejší charakter. Problém - diskusia - protokolácia - uznesenie. Ďalší bod - diskusia - záver a tak ďalej. Inak sa iba brble. Ak sme mali IBA prezentovať postoje, tak to sa môže udiať aj na sociálnej sieti.

Pred konferenciou kluby vypĺňali dotazník a bolo by vhodné, keby jeho výsledky boli prezentované nielen na konferencii, ale aj na webe.
V úvode konferencie bol odprezentovaný program, ale k niektorým bodom programu, dosť zásadným, nedošlo.
Ďalšia výzva organizátorov bola, aby sme dali návrhy, námety - tak som si aj nejaké pripravil, ale v programe takéto okienko takisto nevzniklo. Zosumarizujem ich touto cestou:
- dať prostredníctvom poslancov Národnej rady námet, aby poberateľom vzdelávacích a voľnočasových poukazov neboli iba školské zariadenia, ale aj športové kluby. Musíme pomôcť procesu vyhnitia (nie zrušenia - ale vyhnitia ) Centier volného času, úhlavných nepriateľov športových klubov,

- navrhujem, aby sa v rámci SVF zrušili súťaže MINI a MIDI a urobili všetko preto, aby sme tieto súťaže dostali v ešte vyššej kvalite a kvantite do školského systému, kde súťaže School cupu fungujú a celoslovenské finále je veľmi dobrá a relatívne kvalitná akcia,

- navrhujem, aby bolo umožnené hrať v súťažiach MINI a MIDI chlapcom spoločne s dievčatami, presnejšie, kategória chlapci, dievčatá a mixy. Možno v MINI iba mixy. Je to na debatu,

- koordinátori mládeže SVF v oblastiach zmeniť na hlavní tréneri oblastí,

- čo najskôr vytvoriť jednorazovú súťaž medzi oblasťami, po čase medzi krajmi - v kategórii žiakov, pokúsiť sa aj o československý formát,

- umožniť na M SR štart aj dvoch družstiev z jedného klubu, obzvlášť v kategóriách MINI a MIDI, rapídne zvýšiť počet družstiev na finálovom turnaji MINI, MIDI,

- dať návrh na zrušenie už dvojročného debilného nastavenia z dielne Stražay - Singer - Halanda, ktoré neumožňuje jednému klubu prihlásiť družstvá do súťaže v rôznych oblastiach. Zamyslite sa, aká je to kravina. Zamyslite.

- do rozhodovacieho procesu pre výber organizátorov záverečných trunajov o majstra SR pribrať do súťažnej komisie zástupcov z Rady mládeže a člena Správnej rady SVF pre kluby, rovnako postupovať aj pri určovaní počtu postupujúcich na M SR mládeže,

- zorganizovať súťaž Slovenský pohár do 23 rokov (muži), do 21 rokov (ženy) - už v tomto súťažnom ročníku,

- upraviť tabuľky výchovného, odstrániť v nich mnoho blbostí, ktoré sú typickým dôsledkom nedôslednej a neprecíznej práce T.Singera,

- vrátiť systém bodovania klubov za prácu s mládežou pred dátum 1.8.2007, (svojvoľne zmenil Hiadlovský), v súvislosti s tým vytvoriť systém oceňovanie klubov za hráčov, ktorých kluby vychovali pre SENIORSKÝ VOLEJBAL. SENIORSKÝ !!!

- dať legislatívny návrh na zmenu v prestupovom poriadku - problematika odchodu mladých hráčov, odchádzajúcich do zahraničia.

Pred konferenciou som debatoval s kolegom Kalným a pýtal sa ma, či si myslím, že bude odvaha, téma analyzovať vinníkov neutešeného stavu. Ee. Nebola. Nevadí, ale je treba vedieť, že ten bordel, nastavenia, nezáujem spôsobila trojica Halanda - Singer - Prokeš. Jeden je už out. Hlava ryby. To je super.

V diskusii na konferencii zaznela jedna polemika, či sme, alebo nie sme na dobrej cestecesta, vetička, ktorú nám emeritný prezident SVF, kariérny diplomat Halanda, neustále podhadzoval.
Do väčších hovien by už slovenský mládežnícky volejbal spadnúť nemal, na vzostup budeme musieť byť veľmi trpezliví. Takže asi na tej dobrej ceste sme. Tá cesta by však mala byť čistá. Ale - kým na nej budú zavadzať úplne zbytočné prekážky (Stražay), kým bude nad cestou otrávený vzduch (produkuje Stražay), kým okolie cesty bude mať zhnusené prostredie (realizuje architekt Stražay), tak sa po tej ceste nikomu nebude chcieť chodiť. Je zaujímavé, že na tohto vagabunda slovenského volejbalu unisono nadáva (okrem čelných funkcionárov Starej Ľubovne) celé celučičké Slovensko, ale keď sa majú k tomu otvorene vyjadriť - všetci držia hubu. V prostredí hobby. Vadné a racionálne nepochopiteľné.

Ivan Husár